Gellért Szabadidőközpont

Pályázatok

A projekt megvalósításának előkészítése a Felhívásban meghatározott és előírt szempontok alapján valósult meg. Első lépésként megtörtént az energetikai szakértő cég kiválasztása. A Felhívásban előírt jogosultsággal rendelkező szakértő helyszíni bejárást folytatott le, ami alapján elkészült az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány, és a fejlesztésre vonatkozó energetikai koncepció. Elkészült a projektre vonatkozó költségvetés, és a tervdokumentáció. Ezt követően véglegesítésre került a támogatási kérelem, ami benyújtásra került. A projekt nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységet, így engedélyező hatóságokkal való egyeztetés nem releváns. A projektmenedzsment tevékenységet a támogatói döntést követően külső szolgáltatás igénybevételével látja el egy megfelelő referenciákkal rendelkező projektmenedzsment cég. A projektmenedzsment feladata lesz a projekt határidőben történő lebonyolításának és elszámolásának koordinációja. A projekt kivitelezését műszaki ellenőr követi nyomon, aki az átadás-átvétel során igazolja a teljesítést, és azt, hogy a kivitelező betartotta a jogszabályi, és műszaki előírásokat. A projektmenedzsment feladata lesz a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal való kommunikáció, az elszámolások és szakmai beszámolók elkészítése és benyújtásra, az esetlegesen felmerülő változások kezelése az EPTK felületen keresztül. A projektmenedzsment szervezet rendelkezik a megfelelő kompetenciával, és releváns, Európai Uniós forrásból megvalósuló energetikai projektek lebonyolításában szerzett tapasztalatokkal. A Projekt adatlap „Projekt részletes bemutatása” funkcióban kiválasztott célterületek bemutatása a következő:

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek – Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából: 50 kW teljesítményű hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetén elhelyezve.

Berendezés paramétereinek ismertetése: 270Wp/db polikristályos napelem panel (SHARP ND-RJ 270 típus) kerül beszerzésre.

1db háromfázisú, Solaredge inverter kerül beépítésre.

Tartószerkezet: egy összefüggő tartószerkezeti mező, dél-nyugati tájolással 40 fokos dőlésszögű, közel vízszintes lapostetőn.

Kábelhálózat: DC dobozig 1x4mm2 UV álló, solarvezeték csatornában, AC vezeték AC szekrény és épület főelosztó között 5x6mm2 NYM.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek – B.I. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése:

Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése:

polisztirolhab lemez vízszintes szigetelés 1 460,80 m2 felületen.

polisztirolhab lemez függőleges szigetelés 1 764,60 m2 felületen.

szendvicspanel függőleges szigetelés 277,20m2 felületen.

Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:

– fa, műanyag nyílászáró cseréje 314,80m2 felületen.

Kedvezményezett neve: Gellért és Fiai Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése – 6726 Szeged, Derkovits fasor 113. helyszínen
Szerződött támogatás összege: 42 950 996 Ft
Támogatás mértéke: 50%
Projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.12.31.
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00741

A projekt megvalósításának előkészítése a Felhívásban meghatározott és előírt szempontok alapján valósult meg. Első lépésként megtörtént az energetikai szakértő cég kiválasztása. A Felhívásban előírt jogosultsággal rendelkező szakértő helyszíni bejárást folytatott le, ami alapján elkészült az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány, és a fejlesztésre vonatkozó energetikai koncepciót. Elkészült a projektre vonatkozó költségvetés, és a tervdokumentáció. Ezt követően véglegesítésre került a támogatási kérelem, ami benyújtásra került. A projekt nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységet, így engedélyező hatóságokkal való egyeztetés nem releváns. A projektmenedzsment tevékenységet a támogatói döntést követően külső szolgáltatás igénybevételével látja el egy megfelelő referenciákkal rendelkező projektmenedzsment cég. A projektmenedzsment feladata lesz a projekt határidőben történő lebonyolításának és elszámolásának koordinációja. A projekt kivitelezését műszaki ellenőr követi nyomon, aki az átadás-átvétel során igazolja a teljesítést, és azt, hogy a kivitelező betartotta a jogszabályi, és műszaki előírásokat. A projektmenedzsment feladata lesz a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal való kommunikáció, az elszámolások és szakmai beszámolók elkészítése és benyújtásra, az esetlegesen felmerülő változások kezelése az EPTK felületen keresztül. A projektmenedzsment szervezet rendelkezik a megfelelő kompetenciával, és releváns, Európai Uniós forrásból megvalósuló energetikai projektek lebonyolításában szerzett tapasztalatokkal.

Kedvezményezett neve: Gellért és Fiai Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése – 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 109. helyszínen
Szerződött támogatás összege: 15 227 300 Ft
Támogatás mértéke: 55%
Projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.12.31.
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00742