Gellért Szabadidőközpont

Pályázó neve: Gellért és Fiai Consulting Szolgáltató Kft.

Projekt címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése 6726 Szeged, Derkovits fasor 113.helyszínen

Szerződés száma: GINOP-4.1.4-19-2020-00741

 

Támogatás összege: 42 950 996 Ft

Összköltség: 78 092 720Ft

Támogatás mértéke: 55%

A projekt tervezett befejezési dátuma:               2022.01.20.

 

 

A projekt keretében megvalósult egy 50 kW-os napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére. Továbbá az épület külső hőszigetelése, és nyílászárócsere tevékenységek is megvalósultak.

A napelemes rendszer a tetőre került elhelyezésre. Az épület energetikai állapotának javulásával az épület üzemeltetési költségei csökkennek, melyek hozzájárulnak a cég működési költségeinek csökkenéséhez, továbbá az energiahordozó felhasználás csökkenése környezetvédelmi előnyökkel is jár, csökken a károsanyag kibocsátás. Az épület energiaköltségeinek csökkenése költségmegtakarítást eredményez mely összeget a cég egyéb fejlesztésekre tudja fordítani ezáltal növekszik a versenyképesség, és a környezettudatosság is javul.

A projekt megvalósításának előkészítése a Felhívásban meghatározott és előírt szempontok alapján valósult meg. Első lépésként megtörtént az energetikai szakértő cég kiválasztása. A Felhívásban előírt jogosultsággal rendelkező szakértő helyszíni bejárást folytatott le, ami alapján elkészült az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány, és a fejlesztésre vonatkozó energetikai koncepciót. Elkészült a projektre vonatkozó költségvetés, és a tervdokumentáció. Ezt követően véglegesítésre került a támogatási kérelem, ami benyújtásra került. A projekt nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységet, így engedélyező hatóságokkal való egyeztetés nem releváns. A projektmenedzsment tevékenységet a támogatói döntést követően külső szolgáltatás igénybevételével látja el egy megfelelő referenciákkal rendelkező projektmenedzsment cég. A projektmenedzsment feladata lesz a projekt határidőben történő lebonyolításának és elszámolásának koordinációja. A projekt kivitelezését műszaki ellenőr követi nyomon, aki az átadás-átvétel során igazolja a teljesítést, és azt, hogy a kivitelező betartotta a jogszabályi, és műszaki előírásokat. A projektmenedzsment feladata lesz a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal való kommunikáció, az elszámolások és szakmai beszámolók elkészítése és benyújtásra, az esetlegesen felmerülő változások kezelése az EPTK felületen keresztül. A projektmenedzsment szervezet rendelkezik a megfelelő kompetenciával, és releváns, Európai Uniós forrásból megvalósuló energetikai projektek lebonyolításában szerzett tapasztalatokkal.

Kedvezményezett neve: Gellért és Fiai Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztése – 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 109. helyszínen
Szerződött támogatás összege: 15 227 300 Ft
Támogatás mértéke: 55%
Projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.12.31.
Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00742